Anne-Grethe Kousgaard, billedkunstner og kunstterapeut, afholder kunstkurser samt udviklingskurser og giver individuel vejledning i kreativitet, selvudvikling, kunstterapi og billedkunst. Kreativitet, eller skaberevne, er et potentiale, vi alle bærer i os. Kreativitet kan udvikles og anvendes inden for ethvert område til nytænkning og problemløsning. Kunstterapi kan bruges til behandling, personlig udvikling og til pædagogiske formål. I det kunstterapeutiske værksted arbejder vi med at synliggøre og kommunikere det indre liv gennem et eller flere kreative udtryk, som fx tegning, maleri, skulptur, dans, poesi og eventyr. Gennem skabende arbejde og dialog støttes den enkeltes udviklingsproces - mod større livsglæde og handlekraft. De kunstterapeutiske værktøjer kan bruges til at frisætte både enkeltpersoners og gruppers kreative potentiale.