Personalekurser - Kreativitet og samværd
Målgruppe

Virksomheder, der vil styrke medarbejdernes kreative side, personlige kompetence og samarbejdsevne.
Virksomheder, der vil give deres medarbejdere en oplevelse og et pusterum.
Virksomheder der ønsker at forebygge og afhjælpe stress og udbrændthed.

Hvad kan virksomhedens ansatte få ud af et kursus ?

Kreativitet er evnen til nyskabelse og kan derfor udvikles og bruges på alle niveauer i både personlig og erhvervsmæssig øjemed. Ved at kursisterne arbejder med og udvikler deres kreative sider, får de bedre kontakt med sig selv, bliver bedre til at lytte til sig selv og andre, udsynet åbnes, og tankerne bevæger sig friere. Evnen og viljen til at se både mennesker og opgaver fra flere sider forbedres og befordrer derfor nytænkning og problemløsning.

Kursusform, forløb og indhold

Individuelle sessioner eller arrangerede kurser i hold for faggrupper eller personalegrupper. Tid, omfang og indhold efter nærmere aftale.
Der kan foretages en vægtning mellem æstetiske kvaliteter, samværsmæssige kvaliteter og mere individuelle forløb.

Kurserne for personalegrupper lægger særlig vægt på:

• styrkelse af personlige, kreative kompetencer

• styrkelse af gruppen gennem fælles kreative forløb


Forkundskaber

Ingen; kun lyst og vilje.

Kursussted

Velindrettet atelier på landejendom i smuk natur i Det Midtjyske Søhøjland,15 km syd for Silkeborg. Der vil være mulighed for at indlægge gåture i forløbet.
Kurser arrangeres med frokost, og med kaffe/ te.
Kurserne er uden overnatning.

Tilbage til kursusoversigten
Til forsiden

Top