Kurser i kreativ non-verbal kommunikation
Målgruppe

Kreativ non-verbal kommunikation er et redskab der kan anvendes:

• af lærere og pædagoger som ønsker at udvikle nye kompetencer

• af personer der arbejder med at udvikle kreative og skabende kræfter hos andre

• af personer der arbejder med at frigøre egne ressourcer og udvikle kompetencer

Kursusindhold

Kurset tilrettelægges efter behov og varighed. Gennem oplæg og øvelser arbejdes der på legende vis med:

• at se potentialerne i arbejdet med de kreative udtryk, det være sig maleri, skulptur, bevægelse, dans, lyd, poesi, eventyr og fortælling.

• at kommunikere uden ord

• at læse og forstå udsagn i billede og form

• at erhverve sig viden og forståelse for kreativ kommunikations anvendelse i det pædagogiske arbejde

• indsigt i de skabende processers betydning for personlig udvikling.

Kursusdeltagerne får redskaber til:

• at finde kommunikationsformer, som gør det muligt at se den enkeltes kvaliteter

• at få låste processer i gang og at "åbne op"

• at styrke andres selvværd og personlige kompetencer

• at give udtryksmuligheder for mennesker, der mangler sprog til at udtrykke oplevelser og følelser

• at styrke egen evne til at udtrykke sig kreativt

• egenomsorg

• at udvikle intuitionenKursernes form

Individuelle sessioner eller arrangerede kurser i hold for faggrupper eller personalegrupper. Tid, omfang og indhold efter nærmere aftale.
Kunstpædagogiske redskaber og kunstterapeutiske metoder kan inddrages under kurserne i det omfang der er brug for det. Holdstørrelsen er 8-10 personer pr. hold, 2-6 hele dage, fordelt over hverdage og evt. weekends.
Kurserne kan suppleres med opfølgningskursus.
Der arrangeres også kortere kurser.

Kurser arrangeres med vegetarisk frokost, og med kaffe, te og kage.
Kurserne er uden overnatning.
Se evt. indkvarteringsmuligheder under kontakt og information.


Individuelle kurser

Se mere under "Individuelle tilbud"

Tilbage til kursusoversigten
Til forsiden

Top